កាលបរិចេ្ឆទ:
ចំណុចបច្ចុប្បន្ននេះ:គេហទំព័រ > ពាណិជ្ជកម្មនៅតំបន់ > កម្មវិធីការផ្គត់ផ្គងនិងតំរូវការ

ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងភាគហ៊ុនដែកថែបឃុនមីងផ្តល់ផលិតផលដែកថែបជាដើមច្រើនបែបយ៉ាង

ប្រភព:  កាលបរិចេ្ឆទ:

  កុ្រមហ៊ុនដែកថែបឃុនមីងដែលជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងភាគហ៊ុនទទួលខុសត្រូ វមានកំរិតចាប់ផ្តើមបង្កើតឡើង ក្នុងខែកម្ភៈឆ្នាំ១៩៣៩ទីស្នាការកណ្តាលស្ថិតនៅ ក្រុងអានីងនៃជាយទិសនិរ តីតំបន់ឃុនមីងគឹជាសហ គា្រសឧស្សាហកម្មធំមួយក្នុ ងចំណោមសហ គា្រសធំៗចំនួន៥០០ក្នុង ប្រទេសចិនគឺជាមូលដ្ឋានផលិត ដែកថែបរួមដ៏ធំបំផុតក្នុ ងខេត្រយុនណាន។ឥឡូ វនេះអាចក្នុងមួយ ឆ្នាំផលិតបានដែកថែប ៧លានតោនដែលជាល ទ្ធភាពផលិតចំរុះគឺ ជាគ្រុបសហ គ្រាសដ៏ធំពិសេសរួ មគ្នាតែមួយក្នុងការផលិតស្លលោហធាតុដែកថែប ឧស្សាហកម្មគីមីជ័រធ្យូងថ្ម ការរុករករ៉ែ ការផលិតបរិក្ខារធំធ្ងន់ សំភារៈសាងសង់ស៊ីម៉ង់ អចលនទ្រព្រ លំហូរទំនិញសម័យបច្ចុប្បន្ន រចនាវិស្វកម្ម ការងារក្រៅប្រទេស។ក្នុង ឆ្នាំ២០០៩ អាចទទួលបាន ប្រាក់ចំ ណូលពី ការលក់ចំ នួនបួនម៉ឺនមួ យពាន់លានយាន់ ពន្ធលើប្រាក់ចំ ណេញចំនួនពី រពាន់៨រ យលានយាន់ តំលៃកើន ឡើងឧស្សាហកម្ម ចំនួន៥ពាន់៧ រយលានយាន់។ ត្រឹមចុង ឆ្នាំ២០០៩ មានក្រុមហ៊ុនសាខាវិ និយោគពេញលេញចំនួន ២០ក្រុមហ៊ុនសាខាដោយការ គ្រប់គ្រង ភាគហ៊ុនចំនួន៨ ក្រុម ហ៊ុនសាខាចូ លរួមភាគ ហ៊ុនចំនួន២ ទ្រព្យវិ និយោគសរុប

  ៣ម៉ឺន៧ ពាន់លានយាន់ មានបុគ្គលិកបំរើការចំនួនជាងពីរ ម៉ឺនប្រាំបី ពាន់នាក់។

   ក្រុមហ៊ុនដែកថែបមានអាជីវកម្មសំខាន់ៗមានសរសៃដែកសំរាប់សង់ផ្លូវធំ ខែ្សសង្វាត់ផលិតកម្មសំរាប់កិនដែកមូល ឡរំលាយដែកថែប២០០០m3 និងម៉ាស៊ីនរមូរកិនដែលមានម៉ាស៊ីនពីរគ្រឿងរួមគ្នានិងបរិក្ខារទំនើបៗផេ្សងទៀត។ផលិតផលសំខាន់ៗមានសរសៃដែកសង់ផ្លូវធំ ដែកថែបរីល បន្ទះដែកថែបកិនប្រភេទក្តៅ បន្ទះដែកកិនប្រភេទត្រជាក់ បន្ទះកាឡៃសង្កលី។ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៧ទទួលបានការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់គុណភាពដោយស្តង់តារISO9002 ផលិតផលត្រូវបានលក់ដាច់ទាំងក្នុងខែត្រនិងក្រៅខែត្រហើយមាននាំចេញទៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ ជប៉ុន កូរ៉េខាងត្បូង សាំងហ្គាពូ វៀតណាម ឥណ្ឌូនេស៊ី ថៃ ភូមាជាដើម។ឧស្សហកម្មផលិតផលច្រើនមុខដែលពាក់ព័ន្ធនិងឧស្សហកម្មស៊ីម៉ង់មានខែ្ស សង្វាត់ផលិតផកម្មស៊ីម៉ង់ស្ងួតដែលមានម៉ាស៊ីនសំងូតប្រភេទថ្មីចំនួន៤មានផលិត13000t/d ។ចំពោះឧស្សហកម្មជ័ រធ្យូងថ្មមានក្នុងមួយឆ្នាំ អាផលិតបានការ ធ្យូងថ្ម២៨០ម៉ឺនតោននិង ផលិតផលកែឆ្នៃលើធ្យូងថ្មគីមីចំនួន២០ម៉ឺនតោនឡើងលើ។ចំពោះផែ្នកអចលនាទ្រព្យគឺបានអភិវឌ្ឍន៍ផ្ទៃដីចំនួន១៩៤ម៉ឺនការ៉េ ក្នុងរយៈកាលជាង៩ឆ្នាំ គឺមានលទ្ធភាពក្នុ ងការអ ភិវឌ្ឍន៍និង សាងសង់ចំពោះអចលនាទ្រព្យ។ក្នុ ងមួយឆ្នាំ អាចរុករកជ្រើ សរើសធ្វើ វិស្វកម្ម បំពង់បង្ហូររ៉ែ ដែកចំនួន៤០០ម៉ឺន តោននៅភ្នំក្រហម បងើ្កត បានជាចំណាត់ ថ្នាក់លេខ១លើផ លិតផល៤ មានកំ រិតជឿនលឿនក្នុ ងពិភពលោក។បច្ចុប្បន្នកំ ពុងសហការ រុករកផ លិតជាមួយប្រទេសជិ តខាមានវៀតណាម ឡាវដើម្បី ផលិតរ៉ែដែកនិងដែកថែបសំរាប់សាងសង់៕

  

រក្សាសិទិ្ធ:កំពង់ផែពត៌មានអាស៊ីអគេ្នយ៍និងអាស៊ីខាងត្បូង | សំណុំរឿង:សំណុំរឿងលេខ០៩០០៥៧៣អំពីអែស៊ីភីICPខែត្រយុនណាន
គ្រប់គ្រងខាងបចេ្ចកទេស: ក្រុមហ៊ុនជុងប៉េស៊ីនក្រុងប៉េកាំង