កាលបរិចេ្ឆទ:
ចំណុចបច្ចុប្បន្ននេះ:គេហទំព័រ > ពត៌មាន > ថី្មៗបំផុត

ការតាំងពិព័រណ៍ទំនិញអាហរ័ណនីហរ័ណនៃ ទីក្រុងឃុនមីញប្រទេសចិន លើកទី ១ របស់ សន្និសិទ្ធតាំងពិព័រណ៍ប្រទេសចិន-អាស៊ីខាងត្បូងលើកទី ២១ បើកសម្ពោធនៅ ទីក្រុងឃុនមីញ

ប្រភព:  កាលបរិចេ្ឆទ:

  

  

ពិធីបើកសម្ពោធ

  ពេលព្រឹក ម៉ោង ៩ ថ្ងៃទី ៦ ការតាំងពិព័រណ៍ទំនិញអាហរ័ណនីហរ័ណនៃ ទីក្រុងឃុនមីញ ប្រទេសចិន លើកទី ១ របស់ សន្និសិទ្ធតាំងពិព័រណ៍ប្រទេសចិន-អាស៊ីខាងត្បូង លើកទី ២១ បើកសម្ពោធនៅ មហាស្របនៃមជ្ឍមណ្ឌលតាំងពិព័រណ៍អន្តរជាតិក្រុងឃុនមីញ លោក ម៉ាខែ សមាជិកគណៈកម្មាធិការនូវក្រសួននយោបាយមជ្ឍមណ្ឌល នៃគណៈបក្សកម្មុយនិស្តប្រទេស ចិនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋសភា បានចូលរួមការបើកសម្ពោធនេះ ហើយថ្លែងសុន្ទរកថា សន្និសិទ្ធតាំងពិព័រណ៍ប្រទេសចិន-អាស៊ីខាងត្បូង ជា ស្ពានធំដែលប្រទេសចិនទំនាក់ទំនងនិង សហប្រតិបត្តិការពិភពលោក ជាពិសេសទំនាក់ទំនងនិងសហប្រតិបត្តិការបណ្តាប្រទេសអាស៊ី ខាងត្បូង ។ យើងនិងបណ្តាប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងយល់ព្រមចង់ ស្គាល់ជ្រៅជាង រួបរួមគ្នា ស្លួតគ្នា តាមសម័យអភិវឌ្ឍន៍ សហប្រតិបត្តិការគ្នា ដឹងយល់គ្នា គាំទ្រគ្នា ជួយគ្នា បណ្កើតឡើង ពិភពលោកដែលគ្មានការខ្វែងគំនិត ។ ការអភិវឌ្ឍន៍ចិន ប្រើពិធីសន្តិភាព បើកទ្វារ សហ ប្រតិបត្តិការ ឈ្នះទាំងពីរខាង ។ ប្រទេសចិន ប្រើ មធ្យោបាយបើកទ្វារ ឈ្នះទាំងពីរខាងរហូត ពន្លឿនល្បឿនអភិវឌ្ឍន៍និងបើកទ្វារតំបន់ក្នុងនិងតំបន់ព្រំដែន បន្ថែមការទំនាក់ទំនងជាមិត្ត ភាពជាមួយបណ្តាប្រទេស សហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជ្រៅឲឈ្នះគ្នា ជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍ពិភព លោកនិងទ្វីបអាស៊ី ជាមួយគ្នា ។

  ភ្ញៀវអតិថិវិនិ័យចូលរួម ពិធីបើកសម្ពោធនេះមាន៖ ប្រធានាធិបតីប្រទេសម៉ាលាវី Joyce Banda នាយក រដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសសិរីលង្កា Di Sana 'a him he Turner អនុប្រធានាធិបតីប្រទេស ណេ ប៉ាល់ Mr Rama nanda jha អនុប្រធានាធិបតីប្រទេសឡាវ Song Sha LingSha watts អនុ ប្រធានាធិបតី ប្រទេសវៀតណាម Vu Van Ninh នាយករដ្ឋមន្ត្រីបុញ្វធិការីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី Mahathir Moham med នាយករដ្ឋមន្ត្រីបុញ្វធិការីប្រទេសថៃ Somchai Wongsawat អគ្គនាយក លេខាធិការសហភាពខាងត្បូង Salim ahmed លេខាធិការគណៈកម្មាធិការខេត្តយូនណាន គណៈបក្សកម្មុយ និស្តប្រទេសចិន នាយកគណៈកម្មាធិការនៃការប្រជុំប្រជាជានតំណាំង Qin Guangrong ប្រធាន តំបន់ស្វយ័តជនជាតិជ្វាំងក្វាងល៊ី Chen Wu អ្នកប្រឹក្សាទូតជាន់ខ្ពស់របស់ នាយករដ្ឋមន្ត្រី In the high and d រដ្ឋមន្រ្តីពាណិជ្ជកម្ម រដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការប្រទេសកម្ពុជា CHAM PRASIDH រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង កិច្ចការការពាណិជ្ជកម្មប្រទេសភូមា U WIN MYINT នាយកសហជី ពពួកមូល្លីមនិងឥស្លាមប្រទេសប៉ាគីស្ថាន Mushahid hussain ។ អនុលេខាធិការគណៈកម្មា ធិការខេត្តយូនណាន ប្រធានខេត្ត Li Ji ជាអធិបតី ពិធីបើកសម្ពោធ ។

  ភ្ញៀវមកពីបរទេសចូលរួម ពិធីបើកសម្ពោធនេះមាន៖ លោក Long Joe do the strong នាយកក្រសួងពត៍មានប្រទេសកម្ពុជា នាយកក្រសួងឧស្សាហកម្មប្រទេសបង់ក្លាដេស លោក Dilip the នាយកក្រសួង នាយកក្រសួងថាមពលប្រទេសម៉ាឡាវី លោកMr. Bush materazzi នាយកក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មប្រទេសម៉ាឡាវី លោក Mr Teng, the Gewei lattice នាយកក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអភឌ្ឍន៍ប្រទេសម៉ាល៉ឌិវ លោក Ahmad Mohamed អនុប្រធានក្រសួង ផ្សាយប្រទេសភូមា លោក Wu Baitui នាយកសហជី ពពួកមូល្លីមនិងឥស្លាមប្រទេសប៉ាគីស្ថាន ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រទេសចិននិងប្រទេសប៉ាគីស្ថាន លោក Mushahid Hussein Said នាយកការិយាល័យរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសថៃ លោក សាងសឹនី ណាផឹន នាយកក្រសួងឋាមពល ប្រទេសថៃ លោក ផឹនសាក លេខាធិការរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសសិរីលង្កា លោក He Lasai Cara ។

  

[ຕາຕະລາງເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ]

    រក្សាសិទិ្ធ:កំពង់ផែពត៌មានអាស៊ីអគេ្នយ៍និងអាស៊ីខាងត្បូង | សំណុំរឿង:សំណុំរឿងលេខ០៩០០៥៧៣អំពីអែស៊ីភីICPខែត្រយុនណាន
    គ្រប់គ្រងខាងបចេ្ចកទេស: ក្រុមហ៊ុនជុងប៉េស៊ីនក្រុងប៉េកាំង